آون آزمایشگاهی

بازدید : 33 تهران

اتوکلاو آزمایشگاهی

بازدید : 48 تهران

فریزر آزمایشگاهی

بازدید : 27 تهران

یخچال آزمایشگاهی

بازدید : 66 تهران

اتاق رشد

بازدید : 27 تهران

ترازوی آزمایشگاهی

بازدید : 30 تهران

میکروسکوپ اینورت

بازدید : 24 تهران

میکروسکوپ بیولوژی

بازدید : 39 تهران

میکروسکوپ فلورسانس

بازدید : 18 تهران

استریو میکروسکوپ | لوپ

بازدید : 27 تهران

میکروسکوپ پلاریزان

بازدید : 18 تهران

میکروسکوپ متالوگرافی

بازدید : 36 تهران

دوربین میکروسکوپ

بازدید : 3 تهران

تانک الکتروفورز افقی

بازدید : 0 تهران

تانک الکتروفورز عمودی

بازدید : 27 تهران

ایزو الکتریک فوکوسینگ | IEF

بازدید : 42 تهران

ریل تایم پی سی آر | Real-Time PCR

بازدید : 18 تهران

هود پی سی آر PCR

بازدید : 0 تهران

روغن مخصوص تردمیل

بازدید : 111 تهران