محصولات و خدمات

ترازوی آزمایشگاهی
به لینک فوق مراجعه نمائید
مواد مصرفی الکترو بلاتینگ
به لینک فوق مراجعه نمائید
آون آزمایشگاهی
به لینک فوق مراجعه نمائید
تانک الکتروفورز
به لینک زیر مراجعه نمائید
آب مقطر گیری (یکبار و دو بار تقطیر)
به لینک فوق مراجعه نمائید
ریل تایم پی سی آر | Real-Time PCR
به لینک فوق مراجعه نمائید
انواع پاور ساپلای | منبع تغذیه الکتروفورز
به لینک زیر مراجعه نمائید

استخدام و کاریابی

آیدا  بخشی

آشنایی به فروش
همکاری : تمام وقت
482
 

سمانه  مدانلو جویبار

تدریس فیزیک-مهارت در اینترنت-office-آشنا
همکاری : تمام وقت
507
 

علی اکبر رضوانی

تعمیرات موبایل
همکاری : تمام وقت
507
 

فرزاد  اسدی سامانی

HSE پیمانکاری
همکاری : تمام وقت
512
 

امین حسینی

انبار داری
همکاری : تمام وقت
482
 

صابر اصغری

فروشندگی
همکاری : تمام وقت
487

خدمات زوملند برای بازاریابی آنلاین