محصولات و خدمات

آگارز و مواد الکتروفورز افقی
به لینک فوق مراجعه نمائید
ترازوی آزمایشگاهی
به لینک فوق مراجعه نمائید
هود پی سی آر PCR
به لینک فوق مراجعه نمائید
یخچال آزمایشگاهی
به لینک فوق مراجعه نمائید
اتاق رشد
به لینک فوق مراجعه نمائید
تانک الکتروفورز عمودی
به لینک فوق مراجعه نمائید
اتوکلاو آزمایشگاهی
به لینک فوق مراجعه نمائید
میکروسکوپ آموزشی | دانش آموزی
به لینک فوق مراجعه نمائید
کوره آزمایشگاهی (1100 تا 1700 درجه)
به لینک فوق مراجعه نمائید

استخدام و کاریابی

 

زوملند 

برنامه نویس مسلط به ASP.net و SQL Server
همکاری : پاره وقت
70
 

مهدی مظاهری پور مظاهری پور

کارشناس اتوماسیون
همکاری : تمام وقت
527
 

سعید بازیان

تولیدکننده یتجهیزات آزمایشگاهی
همکاری : تمام وقت
502
 

فاطمه  پربالا

اشنای با کنترل کیفیت آماری spc
همکاری : تمام وقت
522

آیدا  بخشی

آشنایی به فروش
همکاری : تمام وقت
482
 

عمران  نیکومنش

آمار
همکاری : تمام وقت
507

خدمات زوملند برای بازاریابی آنلاین